תנאי השימוש

גישה לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים הבאים. אנא אל תשתמשו באתר זה אם אינכם מסכימים לתנאים אלה. אתר זה פותח ומנוהל על-ידי חברת באייר (להלן, "באייר"). אנו שומרים את הזכות להוריד את האתר או לערוך בו שינויים חלקיים או מלאים באתר או בתנאי השימוש בו, בתנאים הכלליים שלנו ובתנאי המכירה והאספקה שלנו. שימו לב שאנו עשויים לבצע שינויים אלה על סמך שיקול דעתנו וללא הודעה מוקדמת. לפיכך אנו עשויים לבקש מכם בפעם הבאה שתבקרו באתר לקרוא שנית את התנאים ולציין שינויים או תיקונים אשר ייתכן ונעשו.

הגבלת שימוש ותועלת

כל הפרטים, המסמכים והתרשימים המפרסמים באתר אינטרנט זה הינם רכושה הבלעדי של באייר . הרשות להשתמש בהם מוענקת בתנאי שהערה לגבי זכויות היוצרים תופיע על כל העותקים, וכי הפרטים אלו ישמשו רק למטרות אישיות ולא מסחריות, כי לא יעשה שום שינוי בפרטים, וכי כל התרשימים שהועתקו מהאתר יופיעו אך ורק בלווית הטקסט הקשור אליהם.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

כל הסימנים המסחריים באתר זה הינם רכושה של באייר, למעט אם צוין אחרת או אם ניכר בדרך אחרת שמדובר בזכויות של צד שלישי. שימוש בלתי מורשה בסימנים מסחריים אלה או בחומרים אחרים אסור בהחלט ומהווה הפרה של חוקי זכויות היוצרים, סימנים מסחריים או קניין תעשייתי אחר.

אחריות מוגבלת

באייר אספה את המידע המפורט המופיע באתר אינטרנט זה ממקורות פנימיים וחיצוניים, למיטב ידיעתה ואמונתה, ותוך שימוש בשיקול דעת מקצועי. אנו שואפים להרחיב ולעדכן את המידע הזה באופן שוטף. המידע באתר זה נועד אך ורק בכדי להציג את באייר ואת מוצריה ושירותיה. ואולם, באייר אינה ערבה, במפורש או במרומז לשלמות או לנכונות של המידע המופיע באתר זה. יש לדעת כי למרות שהמידע היה מדויק ביום פרסומו הוא עשוי שלא להיות מעודכן. לפיכך אנו ממליצים לבדוק כל מידע שאתם משיגים מאתר זה לפני השימוש בו בכל צורה שהיא. עצות הניתנות באתר זה אינן פוטרות אתכם מבדיקת העצות החדשות ביותר שלנו, במיוחד בכל הקשור לדפי נתונים ובטיחות ומפרטים טכניים ומוצרינו, תוך בחינה של התאמתם לתהליכים ולמטרות המיועדים להם. היה ותזדקקו לייעוץ או הוראות לגבי מוצרינו ושירותינו, אנא פנו אלינו ישירות. משתמשי אתר זה מצהירים שהם מסכימים להשתמש באתר אינטרנט זה ובתוכנו על אחריותם בלבד. באייר וצדדים שלישיים המעורבים בכתיבה, בייצור ובהעברת אתר אינטרנט זה אינם אחראים לכל נזק או פציעה הנובעים מגישה או מחוסר יכולת להשיג גישה או משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר אינטרנט זה או מהעובדה שבחרתם להסתמך על המידע הנמסר באתר זה..

אתרי אינטרנט/ לינקים של צדדים שלישיים

אתר אינטרנט זה מכיל לינקים / הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. הכללת לינקים אלה על-ידי באייר אינה מהווה אישור מצידה של באייר לתוכנם. בנוסף, באייר אינה אחראית לזמינות התוכן באתרי אינטרנט אלה או לכל נזק או פציעה הנובעים משימוש בתוכן זה, בכל צורה שהיא. באייר אינה ערבה לכך שהעמודים שאליהם מובילים לינקים אלה יספקו מידע באיכות עקבית. לינקים לאתרי אינטרנט אחרים מסופקים למשתמשי האתר לשם הנוחות בלבד. משתמשים הנכנסים לאתרי אינטרנט דרך לינקים אלה עושים זאת על אחריותם בלבד. בחירת הלינקים לא נועדה בשום אופן להגביל את המשתמשים לעמודים שאליהם מובילים הלינקים בלבד.

פרטים שאתם מסרתם

משתמשי אתר זה אחראים באופן מלא לתוכן ולנכונות הפרטים אשר הם מוסרים לבאייר כמו גם לאי-הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי העשויות להיות מעורבות בפרטים אלה. המשתמש/ת מעניק/ה בזאת את הסכמתו/ה לבאייר לאחסן פרטים אלה ולהשתמש בהם למטרות של ניתוח סטטיסטי או לכל מטרה עסקית אחרת שפורטה, למעט אם המידע כרוך בפרטים אישיים מעבר לנתוני מאסטר או נתוני שימוש במיוחד, באייר רשאית להשתמש בתוכן של הודעות כאלה, לרבות רעיונות, המצאות, שרטוטים, טכניקות ומומחיות הכלולים בהם לכל מטרה כדון פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים ושירותים ולהעתיק מידע זה ולהעמידו לרשות צדדים שלישיים ללא כל מגבלה..

פרטי הישות העומדת מאחורי אתר זה

מפורסם על-ידי:
באייר ישראל בע"מ
החרש 36 הוד השרון 4527702
טלפון: +972 9 7626703
פקס: +972 9 7626730
ח.פ. 514081256

אירועים שליליים
תגובות ביולוגיות לתרופות שונות מאדם לאדם. זהו הסיבה שלא ניתן לאתר במהלך הפיתוח הקליני של תרופה את כל התגובות השליליות (תופעות לוואי) הקשורות משימוש במוצר רפואי, גם כאשר נערכים מחקרים קליניים מקיפים ביותר. תיעוד של כמה שיותר תגובות שליליות כאלו, נדירות ככל שיהיו במונחים אבסולוטיים, ממקורות ברחבי העולם הינו בעל חשיבות עליונה בכדי להבטיח את בטיחות החולים והתרופה (מעקב אחר תרופות - pharmacovigilance).
כחברת תרופות גלובלית, מעקב אחר תופעות לוואי של תרופות הוא תחום מרכזי בבאייר שחשיבותו מרחיקה לכת מעבר לציות לשמו לתקנות בינלאומיות. על מנת לאפשר לבאייר לספק מידע בטיחותי מעודכן על מוצרי באייר, תמיכתם חשובה ביותר, בין אם אתם לקוחות, מטופלים או אנשי מקצוע מתחום הרפואה.

אם ברצונכם לדווח על תופעת לוואי או תלונה טכנית, אנא פנו אלינו במייל ל dsisrael@bayer.com ובנושאים שאינם רפואיים נא לפנות ל: info.bil@bayer.com בכל עניין אחר פנו אלינו בהודעה פרטית בפייסבוק.

נשמח לנהל כל דיון או דיאלוג, כל עוד נשמרת שפה מכבדת. תגובות ותכנים יימחקו אם יכילו: עלבונות אישיים, הערות גזעניות, סקסיסטיות, פוגעניות, משמיצות, דברי שטנה ושנאה; הפרת זכויות יוצרים; הפרת הזכות לפרטיות של אחרים; הערות שאינן רלוונטיות לנושאי הדיון; קריאה לאלימות; קריאה לפעילות פוליטית; שיווק מוצרים או שירותים; ספאם.

עצות המומחים הניתנות בעמוד זה ניתנות על דעת המומחים בלבד ואינן באחריות חברת באייר ישראל בע"מ, Bayer AG או מי מנציגיה. התכנים והעצות הניתנים בידי המומחים נועדו לספק מידע בלבד ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם הרופא המטפל.