הצהרת פרטיות

באייר מודעת לכך שהגנת המידע האישי שלכם מפני שימוש לרעה באתרינו היא נושא חשוב. אנו מתייחסים ברצינות רבה להגנת נתוניכם האישיים. לפיכך, אנו רוצים שתדעו אילו נתונים אנו שומרים ואילו אנו מוחקים. הצהרת הפרטיות הזו מפרטת את צעדי האבטחה שאנו נוקטים.

איסוף נתונים

אתר האינטרנט שלנו פתוח לשימוש ללא מחויבות למסירת נתונים אישיים. אינכם נדרשים לספק מידע אישי כלשהו כתנאי מוקדם לשימוש באתרנו, למעט המידע הדרוש בכדי לספק לכם מוצר או שירות שביקשתם. כאשר אתם משתמשים באתר שלנו, נתונים מסוימים עשויים להישמר למטרות אבטחה. נתונים אלה כוללים את שמו של ספק שירותי הגישה לאינטרנט, האתר  שממנו הגעתם לאתר שלנו, אתרי האינטרנט שאליהם אתם גולשים מהאתר שלנו וכתובת ה-IP שלכם.  נתונים אלה יכולים להוביל לזיהוי שלכם, אך איננו משתמשים בהם לשם כך. אנו כן משתמשים בנתונים אלה מעת לעת למטרות סטטיסטיות, אך שומרים על האנונימיות של המשתמשים כך שלא ניתן לזהות משתמשים אינדיבידואליים. במקרה שעלינו למסור נתונים שלכם לצדדים נוספים על מנת לספק מוצרים או שירותים שביקשתם, או למטרות אחרות שאתם אישרתם, אנו נעזרים באמצעים טכניים וארגוניים בכדי להבטיח ציות לתקנות הרלוונטיות של הגנת הנתונים.

איסוף ועיבוד נתונים אישיים

אנו אוספים נתונים אישיים רק כאשר אתם מוסרים לנו אותם באמצעות רישום לאתר, מילוי טפסים או הודעות דוא"ל כחלק מהזמנת שירותים או מוצרים, בעת עריכת בירורים או הזמנת חומרים או במצבים דומים אשר בהם אתם בחרתם למסור את המידע.

בסיס הנתונים ותוכנו נשארים בחברה שלנו, במעבדי הנתונים ובשרתים הפועלים מטעמנו ואחראים לנו. אנו או סוכנינו לא נעביר את הנתונים האישיים שלכם לשימושם של צדדים שלישיים בשום צורה למעט אם קיבלנו את הסכמתכם לכך או כאשר החוק מחייב אותנו לעשות כן.

אנו מפקחים ואחראים לשימוש בנתונים אישיים כלשהם אשר אתם מספקים לנו. חלק מהנתונים הללו עשויים להיות מאוחסנים או מעובדים במחשבים הממוקמים בתחומי שיפוט אחרים כגון ארה"ב, אשר חוקי הגנת הנתונים בהם עשויים להיות שונים מחוקי הגנת הנתונים במקום מגוריכם. במקרה זה, אנו נוודא שאמצעי הגנה הולמים הותקנו וכי מעבד הנתונים במדינה זו מתחייב להגן על הנתונים באופן שווה ערך לאמצעי הגנת הנתונים במדינת מגוריכם.

מטרות השימוש

הנתונים שאנו אוספים ישמשו רק בכדי לספק לכם מוצרים או שירותי שביקשתם או למטרות אחרות אשר לשמן נתתם לנו אישור להשתמש בנתונים, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

זכות הגישה לנתונים והזכות לתקנם

היה ואתם סבורים שהנתונים האישיים שלכם המאוחסנים במערכת שלנו אינם מעודכנים או אינם נכונים, אתם זכאים לבדוק אותם ולתקנם. כל שעליכם לעשות הוא לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת המופיעה להלן ב"פרטי הישות המפרסמת" או לפנות למנהל פרטיות הנתונים בכתובת שלהלן.

זכות הביטול

אתם זכאים לבטל בכל עת את ההסכמה שנתתם לשימוש בנתוניכם האישיים בעתיד. כל שעליכם לעשות הוא לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת המופיעה להלן ב"פרטי הישות המפרסמת" או לפנות למנהל פרטיות הנתונים בכתובת שלהלן.

שמירת הנתונים

אנו שומרים נתונים רק כל עוד יש בהם צורך כדי לספק שירות שביקשתם או נתונים שאישרתם לנו לשמור, למעט כאשר החוק קובע אחרת (לדוגמה, במקרה של תביעה משפטית תלויה ועומדת).

שימוש ב"עוגיות"

"עוגיות" (Cookies) הם קובצי טקסט קטנים המאוחסנים בזיכרון המטמון של הדפדפן שבו משתמש הגולש באתר. שימוש בעוגיות מאפשר לזהות את הדפדפן של המבקר באתר ולשפר את האתר ולפשט את השימוש בו. נתונים שנאספים באמצעות עוגיות לא ישמשו לזיהוי המבקר באתר.

רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות כחלק מהגדרת המחדל שלהם. ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן כדי לדחות את העוגיות או כדי לקבל התרעה כאשר העוגיות נוצרות.

עוגיות שבהן נעשה שימוש באתר זה

אבטחה

באייר משתמשת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים על מנת להגן על הנתונים שלכם מפני שימוש לרעה, אובדן, השחתה או גישה של אנשים בלתי מורשים. נתונים אישיים שמסרתם לבאייר יוצפנו בתהליך המעבר שלהם על מנת למנוע שימוש אפשרי לרעה בהם על-ידי צדדים שלישיים. נהלי האבטחה שלנו מתעדכנים כל העת בהתאם לפיתוחים טכנולוגיים חדשים.

ילדים

לאור החשיבות של שמירה על פרטיותם של ילדים, איננו אוספים, מעבדים או משתמשים באתר האינטרנט שלנו בשום מידע הקשור לאדם אשר אנו יודעים שהינו/ה מתחת לגיל 13 ללא הסכמה מראש וניתנת לאימות של נציגיו/ה המשפטיים. לנציג משפטי כזה יש את הזכות לבקש לראות את המידע שמסר הילד ו/או לבקש את מחיקתו.

 

אנשי קשר

במקרה של בעיה, שאלה או רעיון, אנא צרו  קשר עם האנשים הבאים:
באייר ישראל בע"מ - החרש 36, הוד השרון
מספר טלפון 09-7626702 - / 09-7626703
פרטי איש קשר לדוא"ל: Info.bil@bayer.com

 

 
מנהלת פרטיות הנתונים

Eva Gardyan-Eisenlohr
טלפון: +49 (0) 30 468 16924
דוא"ל: (לינק לטופס יצירת קשר עם תחום פרטיות הנתוניםhttps://secure.bayer.com/bayer-group/data-privacy.aspx?lang=en)
 
ההתפתחות המתמדת של האינטרנט מחייבת התאמות של הצהרת הפרטיות מעת לעת. אנו שומרים על הזכות לבצע שינויים כאלה במקרה הצורך.